THAI TIME สิงห์บุรี

ร.พ.บางระจัน ให้ความรู้เกษตรกร เปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

871 Views
          นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบางระจันร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของตำบลเชิงกลัด ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสียงจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้เกี่ยวกับเกษตรวิถีใหม่ด้วยเกษตรอินทรีย์ ความรู้และทักษะในการป้องกันตนเอง จากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ไม่ให้ตกค้างในร่างกาย
          นายแพทย์ธีรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 คน โดยจัดอบรมในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลบางระจัน ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางระจัน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และได้รับการสนันสนุนวิทยากรจากหน่วยงานเกษตรอินทรีย์วิถีใหม่มาร่วมบรรยายด้วย
54630
นายอรรพันธ์ โมรา นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน
          ขณะที่นายเทิดศักดิ์ บุญงาม อายุ 73 ปี ( เกษตรกรผู้ทำนาข้าว ) ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 2 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้ารับการอบรม เล่าให้ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรีฟังว่า จากการสังเกตดู กลุ่มผู้รับจ้างฉีดยาข้าวไม่มีการป้องกันตนเองเท่าที่ควร แต่ละคนทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็น กลุ่มคนเหล่านี้มักไม่ค่อยตรวจเช็คร่างกาย พอไม่สบายก็หาซื้อยามารับประทานเอง ไม่เคยไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คร่างกาย
          นายเทิดศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการอบรมของโรงพยาบาลบางระจันในครั้งนี้ มีประโยชน์มาก อยากให้ผู้มีอาชีพรับจ้าง ฉีดยาข้าว หรือคนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกวัน ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คร่างกาย ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน เพื่อให้ทราบผลว่าในร่างกายของเรามีสารเคมี เข้าไปตกค้างหรือไม่ ถ้ามีสารเคมีต้องค้างในร่างกาย ควรพบแพทย์เพื่อจะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที
BY : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments