ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.เคาะต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยันไม่เกี่ยวชุมนุม คำนึงถึงความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก!!

609 Views
          วันนี้ (วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงสรุปผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)  เห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในการขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เป็นคราวที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการควบคุมดูแล การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร
101388
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
         ทั้งนี้ นพ.ทวีศิลป์ ยังกล่าวต่อไปว่า การต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินไม่เกี่ยวกับการชุมนุมแต่อย่างใด พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเท่านั้น
        นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีการกำหนดสัดส่วนจำนวนที่นั่งสำหรับผู้ชมกีฬา ได้มีการกำหนดเพิ่มสัดส่วนผู้ชมดังนี้สนามกีฬากลางแจ้ง การเชียร์เสียงดัง เพิ่มขึ้น 50% การเชียร์เสียงไม่ดังเพิ่มขึ้น 70 % ส่วนสนามกีฬาในร่ม การเชียร์เสียงดัง เพิ่มขึ้น 30% การเชียร์เสียงไม่ดังเพิ่มขึ้น 50 %

Comments

comments