THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

เพิ่งขยับ!! ผวจ.สิงห์บุรี จี้ทุกอำเภอใช้เงินทดรองฯ ป้องกันโควิด-19 หลังถูกวิจารณ์..ล่าช้า!!

1335 Views
           เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนาในหนังสือที่ สห 0017.2/ว 1789 เรื่อง การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี COVID – 19) ส่งไปยังนายอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรี ความว่า
218347
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          เพื่อให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับเป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วถึง จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี COVID-19) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
           โดยให้ส่งเรื่องมายังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี COVID – 19) ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 และหากไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ ดังกล่าว ให้แจ้งที่ประชุมทราบด้วย
218346
          และถ้ามีความจำเป็นหรือเกิดปัญหาขึ้นภายหลัง ให้รายงานให้ทราบทันที ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีจะติดกลุ่มไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้แต่รายเดียว แต่ที่ผ่านมาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียว่า ทางจังหวัดนำเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณี COVID-19) มาใช้ช่วยเหลือประชาชนล่าช้าเกินไป

Comments

comments