ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ไทยปลอดติดเชื้อในประเทศครบ 28 วัน ศบค.เตรียมเสนอ ผ่อนคลาย 7 กลุ่ม เข้าประเทศได้!!

845 Views

เตรียมเสนอที่ประชุม ศบค. หารืออนุญาตบุคคล 7 กลุ่ม สามารถเข้าประเทศได้ หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็น 0 ครบ 28 วัน

          นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยกรณีประเทศไทยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็น 0 ระยะเวลา 28 วัน ว่า ต้องยอมรับประเทศไทยมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ยังวางใจไม่ได้แม้ผล 28 วัน ตัวเลขจะเป็น 0 ก็ตาม ซึ่งเบื้องต้นพิจารณาแบ่งกลุ่มที่มีมาตรการผ่อนคลายสามารถเข้าประเทศไทยได้ออกเป็น 2 กลุ่ม
11463
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
ชุดแรกมี 4 กลุ่มย่อย คือ
          ♦ กลุ่มย่อยแรก ประกอบไปด้วย นักธุรกิจ นักลงทุน ประมาณ 700 คน
          ♦ กลุ่มย่อยที่ 2 กลุ่มแรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่จะเข้ามาดูโรงงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ประมาณ 22,000 คน
          ♦ กลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มคนต่างด้าวที่มีครอบครัวเป็นคนไทย และ ต่างด้าวมีที่อยู่ในไทยมานานแล้วต้องกลับออกไป ประมาณ 2,000 – 3,000 คน
          ♦ กลุ่มย่อยที่ 4 กลุ่มนักท่องเที่ยว และด้านการแพทย์ ประมาณ 30,000 คน
          ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มนี้ สามารถผ่อนคลายได้และจะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคบายได้ทันที
ส่วนกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ประกอบไปด้วย
         ♦ กลุ่มแรก นักธุรกิจนักลงทุนเข้ามาระยะสั้น 2-3 วัน เมื่อมาแล้วก็ต้องจัดกระบวนการตั้งแต่ก่อนเข้ามา จนมาถึง และกลับออกไป
         ♦ กลุ่มย่อยที่ 2 แขกของรัฐบาล ส่วนราชการต่างๆ ที่จะเข้ามาประชุม เป็นวิทยากร มาในระยะเวลาสั้นๆ จะกักตัว 14 วัน ต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวด
         ♦ กลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวตามโครงการ ตรงนี้ก็ต้องคิดและวางแผนให้รอบคอบ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยจะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาในช่วงสัปดาห์นี้

Comments

comments