ข่าวทั่วไป

ครม.อัดฉีด จ้างงานเด็กจบใหม่ 2 แสนตำแหน่ง พร้อมอนุมัติเงินพิเศษกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

477 Views
          คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. วันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
          นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในที่ประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการพูดถึงเรื่องงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสมาชิก สำหรับใช้จ่ายในปี 2564 โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบ และรัดกุมที่สุด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และขอให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วย
79056
          สำหรับวาระในการประชุม มีการพูดถึงเรื่องแผนการใช้ง่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนด ในโครงส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำประมาณ 260,000 คน ทั้งเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นร้อยละ 50 ของเงินเดือน ตามอัตราเงินเดือน แยกตามวุฒิการศึกษา คือไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน ต่อคน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขว่า นายจ้างจะต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 1 ปี
          นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ให้ใช้งบกลางประจำปี 2563 ในการใช้จ่ายเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิน ให้กับกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงการระบาดโรคโควิด-19 โดยจะได้รับเงินตอบแทนกรณีพิเศษเป็นเวลา 7 เดือน รวม 273,321 คน สำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินพิเศษ 500 บาทต่อเดือน และในส่วนของแพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเงินพิเศษ 300 บาทต่อเดือน
          รวมทั้ง ครม.ยังได้มีมติอนุมัติขยายมาตรการช่วยค่าไฟและค่าน้ำกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี เป็นการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเวลา 3 เดือน (หากเกิน 50 หน่วย ผู้ใช้รับผิดชอบเอง) ส่วนค่าน้ำประปาให้ใช้ฟรี 100 บาท/ครัวเรือน ต่อเดือน (หากเกิน 100 บาท ผู้ใช้รับผิดชอบเอง) ซึ่งมาตรการนี้จะขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

Comments

comments