THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดเฟส 2 ถ.แพรกษา สร้างเสร็จลดปัญหาน้ำท่วม-การจราจรคล่องตัว

1713 Views

Loading

‘ถนน’ ถือเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะสายหลักจำเป็นต้องได้มาตรฐาน เพื่อให้การเดินทางและขนส่งสินค้าเกิดความคล่องตัว โดยในจำนวนถนนที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางผ่านมากติดอันดับต้นๆ ของสมุทรปราการก็คือ  ทางหลวงหมายเลข 3116 (สายบางปิ้ง-แพรกษา) ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดปัญหาการจราจรกระจุกตัวเป็นคอขวด สร้างปัญหาให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เป็นทางผ่านอย่างยิ่ง

          เหตุผลที่ถนนสายบางปิ้ง-แพรกษา มีปัญหาการจราจร เนื่องจากเป็นย่านที่มีทั้งโรงเรียน ศูนย์ราชการ หมู่บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีรถบรรทุกใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ จึงทำให้ผิวจราจรชำรุดเสียหาย ประกอบกับท่อระบายน้ำหลายจุดอุดตันใช้การไม่ได้ พอฝนตกมาทีไรบริเวณนั้นจะกลายเป็นคลองไปทันที ยิ่งส่งผลให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น

          ดังนั้นในปีงบประมาณ 2555 อบจ. สมุทรปราการ จึงได้อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลแพรกษาในโครงการปรับปรุงและขยายถนน ค.ส.ล. ทับคลองขุด พร้อมก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองแพรกษา การขยายถนนจากเดิมที่มีอยู่ 2 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร โดยเริ่มปรับปรุงถนนบางปิ้ง-แพรกษาฝั่งขวา (ขาเข้า) ด้วยการใช้เทคนิคพิเศษเพื่อแก้ปัญหาดินอ่อนจากถนนเดิม และจากการถมคลองเพื่อเพิ่มช่องจราจร ผ่านกรรมวิธีทางวิศวกรรมการเจาะเข็มดินซีเมนต์ (Cement Colum) ซึ่งจะใช้กับการก่อสร้างในพื้นดินอ่อน ตามด้วยการถมทรายบดอัดแน่นพื้นถนน 2 ชั้น เทลูกรังรองพื้นทาง และลงพื้นทางหินคลุก เพื่อรองรับน้ำหนักและสร้างความแข็งแรงมั่นคงให้ถนนมากยิ่งขึ้น

          จนถึงขณะนี้ การปรับปรุงและขยายถนนสายบางปิ้ง-แพรกษาฝั่งขวา ได้ปรับปรุงและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้ว อบจ.สมุทรปราการ จึงให้ผู้รับเหมาดำเนินงานการอีกด้าน คือสายบางปิ้ง-แพรกษาฝั่งซ้าย (ขาออก) โดยเริ่มลงมือทำพื้นถนนเรียบร้อยไปแล้ว 1 กิโลเมตร และอยู่ในขั้นตอนการทำฐานราก รื้อหน้าดินเดิมออก และนำดินใหม่มาถมเพื่อความแข็งแรงในระยะทาง 500 เมตร
          นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปา เนื่องจากการปรับปรุงถนนต้องรื้อถอนย้ายท่อน้ำประปา เสาไฟฟ้าส่องสว่างและท่อก๊าซ จึงจำเป็นต้องให้ระยะเวลากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง

          ขอให้ชาวสมุทรปราการมั่นใจได้ว่า หลังจากโครงการปรับปรุงและขยายถนนสายบางปิ้ง-แพรกษาแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางที่ได้มาตรฐานรองรับการเดินทางที่เชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิทไปยังศูนย์ราชการของจังหวัด เช่น ศาลากลางจังหวัด และถนนตำหรุ-บางพลี ที่เป็นอีกสั้นทางสำหรับเดินทางไปยังบางปู และบางบ่อได้ ทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นผิวจราจรด้วย..

Comments

comments