THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

เทศบาลบางปู ร่วมใจสู้โควิด-19 เปิดจุดสอนเย็บ-แจกหน้ากากฯ ผ้า!!ฟรี

749 Views
        เทศบาลตำบลบางปู สมุทรปราการ แจ้งว่า ทางเทศบาลฯ มีความห่วงใยประชาชนที่อาจขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงทำให้มียอดผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ เทศบาลตำบลบางปูจึงเปิดจุดให้บริการสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยจัดให้มีจุดบริการวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สอนตัดเย็บ ให้บริการประชาชนฟรี จำนวน 8 จุด ดังนี้
181820
– สำนักงานเทศบาลฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องปีกซ้าย
– สำนักงานเทศบาลฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องปีกขวา
– สำนักงานเทศบาลฯ บริเวณทางเชื่อมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ระหว่างปีกซ้าย และปีกขวา
–  ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์)
– โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่)
– โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู)
– โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)
– กองการประปา
181821
181822
         ท่านใดที่สนใจ สามารถเรียนและรับวัสดุ อุปกรณ์ได้ฟรีตามจุดบริการดังกล่าว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลบางปู โทร.0 2174 3399
ที่มา : แฟนเพจ เทศบาลตำบลบางปู

Comments

comments