THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

อบต.บางปลา ระดมจิตอาสาร่วมเย็บหน้ากากผ้าป้องกันโควิด–19 แจกชาวบ้าน ตั้งเป้า 27,000 ชิ้น

804 Views
         นางงามชื่น เกิดบำรุง ปลัด อบต.บางปลา เปิดเผยว่า อบต.บางปลา มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอยากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ตัดเย็บหน้ากากผ้าเป็นมาร่วมตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน 27,000 ชิ้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลบางปลาได้มีหน้ากากผ้าใช้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และป้องกันโควิด–19
S__32849955
        ผู้ที่สนใจเข้าร่วม ทาง อบต.บางปลา จะมีหน้ากากผ้าแจก มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกเช้า จัดที่นั่งห่างกัน 2 เมตร มีเจลล้างมือบริการ และทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ในทุกๆ วัน
S__32849957
S__32849960
 สำหรับจุดตัดเย็บหน้ากากผ้าจะอยู่ในตำบลบางปลาในแต่ละจุด ดังนี้
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
  • หมู่บ้านสวนเก้าแสน
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กข้างที่ทำการ อบต.บางปลา
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าบางปลา
  • วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี
          โดยทาง อบต. มีรถรับส่ง สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือสะดวกรับงานไปทำที่บ้านจะมีเจ้าหน้าที่นำวัสดุไปส่งให้ถึงที่บ้าน  
S__32849953
S__32849950
S__32849961
         หากสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานอาสา “Save bangpla” ติดต่อ คุณเยาวรัตน์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ โทร 09-3536-9515 คุณนิยตา ผอ.กองสวัสดิการฯ โทร 08-7943-2117 #รวมพลัง Save bangpla ป้องกัน covid-19

Comments

comments