THAI TIME สุราษฎร์ธานี, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.สุราษฎร์อนุรักษ์อาคารเก่า สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

1207 Views

Loading

 

         เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ สมบูรณ์ลักขณา ส.อบจ. เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 3, นายไชยกฤต เอื้อกฤดาธิการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นายประยูรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นางสาวสุมาลี ศรีเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมพูดคุยกับ นายสมชาย เตชะภิวัฒน์ ผู้นำชุมชนวัดไทร (บ้านดอน) ในเรื่องการบูรณะอาคารไม้เก่าอายุกว่า 100 ปี ใน วัดไทร (บ้านดอน) เพื่อศึกษาให้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ กลางเมืองสุราษฎร์ธานี ณ วัดไทร (บ้านดอน) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        โดยมี พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์ (จเร จรณโก) จร. เจ้าอาวาสวัดไทร (บ้านดอน), นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, นายยุทธวีร์ ทองคำ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

         วัดไทร (บ้านดอน) ตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2435 ในอดีตได้ชำรุดทรุดโทรมเป็นที่ดินรกร้างหลายสิบปี แต่อาจสันนิษฐานได้ว่าอยู่ในยุคอาณาจักรศรีวิชัย เพราะยังมีซากปรักหักพังปรากฏอยู่ อีกทั้งพระพุทธรูปที่ขุดพบก็แกะสลักด้วยหินทราย วัดไทร (บ้านดอน) เป็นวัดที่มีต้นไม้นานาชนิดโดยเฉพาะตันไทร ยังคงปรากฏเป็นสัญลักษณ์ของวัดอยู่ เมื่อประมาณ 60 ปี ที่ผ่านมาบริเวณวัดเป็นป่ารกรุงรัง อุโบสถหลังเดิมก็ชำรุด หลังคาต้องมุงด้วยใบจาก ไม่สามารถที่จะบูรณะให้คงสภาพเดิมได้ ส่วนอาณาเขตวิสุงคามสีมาของ วัดไทร (บ้านดอน) ก็ไม่ทราบแน่นอน ต่อมาในสมัยท่านพระอาจารย์เฒ่า (พระอาจารย์เฒ่า พ.ศ. 2274-2344) ประมาณตอนปลายกรุงศรีอยุธยา ได้มีการฟื้นฟูจน วัดไทร (บ้านดอน) กลายเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติธรรม แต่ไม่มีการบูรณะหรือสร้างถาวรวัตถุแต่อย่างใด ครั้งเมื่อหมดสมัยท่านพระอาจารย์เฒ่า วัดไทร (บ้านดอน) ก็เสื่อมลง อีกจนถึงสมัยของท่านเจ้าคุณอนุสรณ์ธรรมศาสน์ เป็นต้นมา (พระอนุสรณ์ธรรมศาสน์ พ.ศ. 2465-2516) วัดไทร (บ้านดอน) จึงได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ให้อยู่ในสภาพแห่งความรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน (ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2467) โดยในปัจจุบันมี พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์ (จเร จรณโก) จร. ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส วัดไทร (บ้านดอน) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         ชาวบ้านชุมชน วัดไทร (บ้านดอน) เขตเทศบาลเมืองนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วัดไทร (บ้านดอน) อนุรักษ์อาคารไม้เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยบรรยากาศภายในศาลาการเปรียญไม้หลังเก่าอายุกว่า 100 ปี ของ วัดไทร (บ้านดอน) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างโดยไม้เคี่ยมและไม้หลุมพอทั้งหลัง เดิมเคยเป็นศาลาการเปรียญ และเป็นที่ตั้งโรงเรียน ธรรม รตน. ศึกษา พ.ศ. 2476 สำหรับให้ พระสงฆ์ และสามเณรได้ศึกษาหาความรู้ปริยัติธรรม พระธรรมวินัย แต่ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ไม่ได้มีการเปิดเข้าใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยภายในตัวอาคารศาลามี “พระพุทธเญยยอญฏิมา” ประดิษฐานอยู่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา อีกทั้งยังมีวัตถุโบราณ เช่น ระฆังทองเหลืองเก่าแก่โบราณในสมัยรัชกาลที่ 3, ตำราสูตรยาโบราณ, อุปกรณ์ของใช้ทางพุทธศาสนา, ตู้พระไตรปิฏกเก่าแก่ และคัมภีร์เก่าแก่โบราณ โดยทางชาวบ้านชุมชน วัดไทร (บ้านดอน) ร่วมกับ วัดไทร (บ้านดอน) ได้ปรับปรุงตัวอาคารเพื่อที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม โดยทั้งนี้ประชาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าในปัจจุบันได้เปิดตัวอาคารเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันในเวลา 16.30 – 20.00 น.

ภาพ/ข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Comments

comments