THAI TIME สมุทรปราการ

วุฒินันท์ บุญชู ส.ส.ปากน้ำ เตรียมประสานภาครัฐ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังวิกฤติโควิด-19

1183 Views
          นายวุฒินันท์ บุญชู สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรปราการ เขต 4 พรรคก้าวไกล เปิดเผยมาตรการฟื้นฟูช่วงวิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19 กับทีมข่าว THAI TIME ว่า ตนเองได้ประเมินการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวไว้ 4 ระยะด้วยกัน ประกอบด้วย 
  • ระยะที่ 1 ช่วงที่อยู่ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ จำเป็นจะต้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดทีมช่วยทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ เช่น ราวสะพานลอย ป้ายรถเมล์ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ และ แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน
  • ส่วนระยะที่ 2 เน้นการค้นหาติดตามและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 คอย อีกทั้งช่วยประสานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาทของรัฐบาล โดยช่วยประชาชนลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ พร้แมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ภายในที่ทำการของตนเอง และ ออกบริการประชาชน ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ แจกอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้
  • ขณะที่ระยะ 3 เป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน โดยเปิดโครงการคาราวานสะพานบุญ เพื่อที่จะสร้างฟู๊ดแบงค์ตอบสนองความต้องการด้านอาหารในชุมชนช่วงที่เกิดวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 และ ระยะที่ 4 เป็นช่วงสำคัญเพราะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของจังหวัด 
          นายวุฒินันท์ กล่าวว่า ตนเองและทีมงานจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเสนอภาครัฐให้เข้ามาช่วยเหลือ พร้อมประสานไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามาช่วยเยียวยาอกทางหนึ่งกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างครบถ้วน 

By : น้ำหมึก สีจาง ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments