THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

อสม.ทต.บางเสาธง จัดโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา-ตัดแว่นฟรี!!

218 Views
          อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตา (ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง) เพื่อตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้มีปัญหาทางสายตา ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
          นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้พบผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานและกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาตำบลบางเสาธงไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางสายตาดังกล่าว กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเสาธงจึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาให้บริการแก่ประชาชนฟรี
         นางประนอม กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนที่มีปัญหาทางสายตาและผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธงได้รับการตรวจสุขภาพทางสายตา ถ้าหากพบปัญหาทางสายตา อาทิ ต้อหิน ต้อกระจก จะส่งทำการรักษาต่อไปได้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาและผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขอีกด้วย
By : ทานตะวัน กิจประภาสกุลวงศ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments