THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการศาลเจ้าสิงห์บุรี นัดทุกฝ่ายหาข้อยุติ รื้อ-ไม่รื้อ หลังถกนานนับชั่วโมงยังไร้ข้อยุติ รอกรมศิลป์ฯเข้าตรวจสอบ!!

1661 Views
          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมปึงเถ้ากงม่าสิงห์บุรี ได้มีการตัดประชุมคณะกรรมการก่อสร้างศาลเจ้าสิงห์บุรี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับกรณีการรื้อและจะมีก่อสร้างศาลเจ้าสิงห์บุรี ขึ้นมาใหม่
          นำโดย นายคำใส สุริย์จามร ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าสิงห์บุรี ปี 2563 พร้อมด้วย นายอุดม ตุงคะสมิต ประธานฯปี 2561 และอดีตประธานคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการในการประชุมครั้งนี้ด้วย
          สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของชาวสิงห์บุรี ทั้งสิ้น เช่น นาย ธนวัฒน์ ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์ ประธานมูลนิธิปึงเถ่ากงม่าสิงห์บุรี นายเทียนชัย ตรีชัยรัศมี ประธานฯปี 2556 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร ประธานฯปี 2559 นายธนวัฒน์ ญาณวัฒนา ประธานฯปี 2562 นายปริญญา ญาณวัฒนา ร่วมด้วย นายโกศล ขันติทานต์ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปี 2561 เป็นต้น
32968
32969
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการหารือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป ในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นที่จะให้รื้อสร้างใหม่ โดยฝ่ายที่สนับสนุนให้รื้อมองว่าสภาพโดยรวมชำรุดทรุดโทรมมากแล้ว ขณะที่ฝ่ายไม่เห็นด้วยมองว่าไม่อยากให้รื้อถอนทั้งหมดเพราะศาลเจ้ามีความเก่าแก่และสวยงามทรงคุณค่าอยู่แล้ว การปรับปรุงน่าจะเหมาะสมที่สุด
          อย่างไรก็ตาม ผลการปรึกษาหารือในครั้งนี้ยังไม่ได้ขอสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการชุดปัจจุบันมาร่วมประชุมไม่ครบ ซึ่งต้องปรึกษาหารือกันในรายละเอียดต่อไปอีก นอกจากนี้จะมอบให้ทางกรมศิลปากร ส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบศาลเจ้าสิงห์บุรีว่า ควรจะดำเนินการอย่างไร และจะขัดต่อระเบียบว่าด้วยโบราณสถานหรือไม่
by : กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments