THAI TIME กทม.

กทม.ถกปัญหาความปลอดภัย เดลิเวอรี่ส่งอาหาร

723 Views
วันที่ 23 มี.ค.63 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (delivery) ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
182533
         วันที่ 23 มี.ค.63 กรุงเทพมหานคร จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (delivery) ในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
182534
          พล.ต.ท.โสภณ กล่าวต่อว่า ประกาศดังกล่าวมีผลเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร (delivery) กรุงเทพมหานครจึงได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจจัดส่งอาหาร มาเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับการให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเชิญทั้งในส่วนของผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ ร้านอาหารที่ให้บริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ และพนักงานขนส่งอาหารเดลิเวอรี่ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจนหารือถึงแนวทางการลดค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
182532
          ทั้งนี้หากทุกบริษัทสามารถมีข้อตกลงร่วมมือป้องกันความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ พนักงานขนส่งทุกคนควรใส่หน้ากากอนามัย หากหาแบบ Surgical ไม่ได้ ก็ให้ใช้หน้ากากอนามัยผ้าทดแทน หรือหากเป็นไปได้ควรรับชำระเงินผ่านระบบ e-payment เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสธนบัตรและเหรียญ ก็จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีให้แก่ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการด้วย
Cr: สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

Comments

comments