THAI TIME ปราจีนบุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

ปราจีนบุรีเตรียมงานใหญ่ การแสดงละครแสงเสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”

1408 Views

Loading

 

          วันนี้ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุถฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจดูความพร้อมก่อนการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

          โดยในวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จังหวัดปราจีนบุรีจะจัดกิจกรรมการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ซึ่งในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จะเป็นการแสดงรอบปฐมทัศน์ ได้รับเกียรติจาก นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รับบท เจ้าเมืองอวัธยะปุระ นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี รับบท พระมเหสี เจ้าเมืองอวัธยะปุระ นางบุญทิวา วรรณประเวศ พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี รับบทพระสนม เจ้าเมืองอวัธยะปุระ นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี รับบท พระปรีชากลการ นางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี รับบท ภริยาพระปรีชากลการ นายกำพล ภู่มณี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี รับบท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) นางสาวสมพร มีศีล พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี รับบท ภริยาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) พันโทปฏิวัติ เฟื่องประภัสสร์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับบท พระยายมราช (แบน)

          เรื่องราวการแสดงจะเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรือง ของเมืองปราจีนบุรี “สมัยอาณาจักรทวารวดี” การแสดงเกี่ยวกับการสู้รบในประเทศกัมพูชาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึง รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระยายมราช (แบน) ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร่วมรบด้วย การแสดงเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายที่ขึ้นกับสยาม ได้นำครอบครัวและราษฎร อพยพจากเมืองพระตะบองมาจนถึงเมืองปราจีนบุรี หลังจากที่สยามได้เสียดินแดนเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ และเสียมเรียบให้กัมพูชา (ฝรั่งเศส) การแสดงเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเหมืองทองที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวิธีการทำเหมืองทองในยุคนั้น ซึ่งมีพระยาปรีชากลการเป็นผู้ดูแล ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวประชาบริเวณโดยรอบเหมืองทอง และการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดปราจีนบุรีในยุครัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน

 

ภาพ/ข่าว : จังหวัดปราจีนบุรี

Comments

comments