THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรีจัดงานรวมใจภักดีฯ มอบรางวัลสตรีดีเด่น นายก อบต.โพธิ์ประจักษ์

1022 Views
        วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดงาน รวมใจภักดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ณ เรือนไทยหัตถศิลป์ โดยมี นางวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์ ประธานกลุ่มสตรีจังหวัดสิงห์บุรี แสดงพลังสตรีจากทุกอำเภอในการสร้างความสามัคคีของกลุ่มสตรีในจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องใน “วันสตรีไทย”
         สำหรับในปีนี้ จังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดจัดงานรวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2563 โดยมี พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, มอบรางวัลสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2563 สตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ประเภทบริหารส่วนตำบล ให้แก่นางน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประจักษ์ และ พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประจักษ์
         และมอบต้นประดู่เพื่อให้แต่ละตำบลนำไปปลูกเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีผู้นำสตรีจากทุกอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 200 คน โดยกลุ่มสตรีจังหวัดสิงห์บุรีจากทั้ง 6 อำเภอ ได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยผ้าไทยโทนสีฟ้า เดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
        ส่วนที่มาของวันสตรีไทย เริ่มในปี 2546 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันสตรีไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงวิริยอุตสาหะตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศ
         โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมการพัฒนาสตรีในชนบทให้มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีในหมู่บ้าน/ตำบลด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีขึ้นทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ
by : กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments