ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

นายกฯ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน!! รับมือโควิด-19 สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงและเคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก

768 Views
          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอ่านแถลงการณ์ เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้ระบุว่า สถานการณ์ควรยกระดับขึ้นสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อให้สามารถนำมาตรการอื่นๆ มาบังคับใช้เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยจะออกประกาศและข้อกำหนดให้ทราบต่อไป เช่น ห้ามเข้าออกสถานที่บางแห่ง ห้ามการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายเวชภัณฑ์

          ขณะที่แถลงการณ์ยังระบุรายละเอียดอีกว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2563 ซึ่งจะเป็นการยกระดับสถานการณ์เข้าสู่การบังคับใช้มาตรการสูงสุด เพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถใช้กฎหมายควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และจะมีการโอนอำนาจบางประการของรัฐมนตรี ตามกฎหมายบางฉบับมาเป็นของนายกรัฐมนตรีเท่าที่จำเป็น

          อีกทั้งจะมีการออกข้อกำหนด และ ข้อปฏิบัติบางอย่างเช่น ห้ามเข้า-ออกสถานที่บางแห่ง ห้ามหรือจำกัดการเข้าออกราชอาณาจักรและการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากข้ามเขตพื้นที่ การควบคุมการใช้ยานพาหนะ การควบคุมสินค้า และเวชภัณฑ์ โดยแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยจะมีตัวเลขน้อยกว่าประเทศอื่น แต่หากยังคงมีการเคลื่อนย้าย หรือการรวมกลุ่มกันของประชาชน อาจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดได้เร็วขึ้น
          ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรากำลังต่อสู้กับมหันตภัยที่มองไม่เห็น และแพร่ระบาดได้ในทุกพื้นที่ จึงจำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ และบังคับใช้กฎหมายขั้นสูงสุดตามที่กฎหมายให้อำนาจกับรัฐบาลประกาศคราวละไม่เกิน 3 เดือน แต่อาจประกาศขยายเวลาต่อได้อีกตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์
          นอกจากนี้ รัฐบาลยังขอให้ประชาชนไว้วางใจระบบสาธารณสุขของประเทศ และดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดี อีกทั้งขอให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ และคำแนะนำของภาครัฐ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ของรัฐบาล และไม่หลงเชื่อข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขได้ทันที

Comments

comments