Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี จัดแห่ผ้าป่าชะลอมตามสายน้ำ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

675 Views

Loading

 

          วันนี้(15 เม.ย 2561) ที่ริมแม่น้ำน้อย หน้าวัดกลางท่าข้าม นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน แห่ผ้าป่าชะลอมตามสายน้ำไปยังวัดพิกุลทอง โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชน ประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อย ตลอดสองฟากฝั่ง ได้รวมกันนำผ้าป่า ขึ้นเรือล่องมาที่วัดพิกุลทอง

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมของชาวสิงห์บุรี และสืบสานการเล่าขานประเพณีแห่งสายน้ำ ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องราววิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยตลอดสองฟากฝั่งอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว : ปชส.สห.

Comments

comments