THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

อบต.โพกรวม นำร่อง #ลงมติจ่ายเงินครอบครัวละ 2,000 บาท ขณะที่ท้องถิ่นอื่นๆ เริ่มขยับเร่งประชุมหาข้อสรุป

11348 Views
         นายวุฒิพงศ์ ศรีรัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ว่า ขณะนี้คณะกรรมการโรคติดต่อ(โควิด-19) ประจำตำบลโพกรวม ได้ลงมติให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบครัวละ 2,000 บาท โดยขอให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้
🔸️หมู่ที่ 1 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1
🔸️หมู่ที่ 3 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
🔸️หมู่ที่ 4 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกพระ 
🔸️หมู่ที่ 5 บริเวณอาคารทำดีเพื่อพ่อ หมู่ที่ 5
🔸️หมู่ที่ 6 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
🔸️หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม
         นายก อบต.โพกรวมกล่าวเพิ่มเติมว่า การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 2.6-2.7 ล้านบาท จากการสำรวจเบื้องต้น คาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 1,336 ครัวเรือน ซึ่งในจำนวนนี้จะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง หากเข้าเกณฑ์ตามที่ระเบียบของทางราชการกำหนด ก็จะได้รับสิทธิ์ครอบครัวละ 1 สิทธิ์ ซึ่งการจ่ายเงินจะดำเนินการ 2 ช่องทางคือ โอนเข้าผ่านระบบธนาคาร และจ่ายเป็นเงินสด คาดว่าไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 คงจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
         ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี รายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่ได้มีการประชุมหารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพบว่ามีการลงมติแตกต่างกันตามสภาพความเดือดร้อนและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ เช่น บางแห่งมอบเป็นถุงยังชีพ บางแห่งเยียวยาเป็นเงินสด ตั้งแต่ 500-2,000 บาท

Comments

comments