THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวปัจจุบัน

อบจ.หนองบัวลำภูไอเดียเจ๋ง สร้างธ.น้ำใต้ดินแห่งแรก

1177 Views

Loading

 

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านนามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภูนาย แพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิด โครงการศาสตร์พระราชา ธนาคารน้ำใต้ดิน นำร่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก อีกทั้งยังเป็นการดำเนินรอยตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่9) โดยมีนายคำกอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียน บ้านนามะเฟือง เข้าร่วมพิธี

          นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนามะเฟือง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องธนาคารน้ำใต้ดิน ที่สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ วัดศรีบุญเรืองสุวรรณาราม บ้านคำโป้งเป้ง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลปรากฏว่าสามารถแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในหน้าฝนและภาวะแล้งขาดน้ำในหน้าแล้งได้ โดยการขุดบ่อลึกเพื่อส่งน้ำกักเก็บไว้ใต้ดินเพิ่มปริมาณน้ำบาดาลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน จึงเป็นแนวคิดและได้ริเริ่มโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขึ้นในโรงเรียนเพื่อทดลองและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป
          นายคำกอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลนามะเฟืองเป็นพื้นที่สูงน้ำใต้ดินอยู่ลึก ที่ผ่านมาได้มีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล แต่สามารถนำน้ำมาใช้ได้เพียง 4 บ่อ เท่านั้น การทำธนาคารน้ำใต้ดินจะช่วยให้น้ำใต้ดินอยู่สูงขึ้นมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ประมาณ 10 บ่อ

          ด้านนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบ่อน้ำบ่าดาล การขุดสระ เพื่อการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกร ร่วมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาของชุมชนในช่วงหน้าแล้ง มาอย่างต่อเนื่อง การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินจะเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะสามารถช่วยให้พื้นที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝน น้ำแล้งในหน้าแล้งได้ โดยธนาคารน้ำใต้ดิน เมื่อเกิดฝนตกจะทำให้น้ำไหลลงใต้ดินได้เร็วไม่ท่วมขัง และจะกักเก็บไว้ในบ่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินให้มากขึ้น สามารถแก้ไขแล้งซ้ำซากได้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูสนับสนุนงบประมาณ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ บุคลากร และจะขยายพื้นที่ดำเนินการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อ

 

ภาพ/ข่าว : องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

Comments

comments