THAI TIME พิจิตร, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ พิจิตร เรียกทุกหน่วยงานประชุมด่วน! ประเมินสถานการณ์รับมือน้ำท่วม

1351 Views
         นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วม ที่ลุ่มน้ำยมกำลังจะได้รับน้ำจากจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก ซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่ที่จะไหลมาสู่ 3 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร ประกอบไปด้วย อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอโพทะเล
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
         โดยผู้ว่าฯ พิจิตรเปิดเผยว่าขณะนี้หลายอำเภอของจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาภัยแล้ง อย่างไรก็ตามเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะระดับที่ไหลจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะเข้าพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ใดของจังหวัดพิจิตร
         อย่างไรก็ตามได้ขอความร่วมมือให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน และทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง เพื่อเตรียมพร้อมระมัดระวังสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำล้นตลิ่ง

Comments

comments