THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี สั่งจับตาดูเป็นพิเศษ คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ!!

810 Views
          ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ว่าพบคนไทยจำนวน 2 คน ได้เดินทางกลับจากสหรัฐอาหรับอมิเรตส์ โดยเข้าสู่กระบวนการกักตัวของรัฐ หรือ State Quarantine ครบ 14 วัน ก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ต่อมาบุคคลทั้งสองประสงค์ที่จะกลับไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ซึ่งผลปรากฏว่าตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนเป็นข่าวที่โด่งดังก่อนหน้านี้นั้น
57077
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีหนังสือสั่งการไปยังอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของบุคคลที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ที่พ้นจากการกักตัว 14 วัน ที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นกรณีพิเศษทุกราย ซึ่งหากพบว่าผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศมีอาการป่วย ให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อตรวจประเมินอาการทันที
57078
          นายชำนาญวิทย์กล่าวว่า ถึงแม้ว่าในประเทศไทยจะไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาเป็นเวลาหลายสิบวันแล้วก็ตาม การที่ไม่พบเชื้อไม่ได้หมายถึงว่าเชื้อจะไม่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ว ซึ่งเชื้อโควิด-19 อาจจะแฝงอยู่กับใครก็ได้
          ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโควิด-19 เข้ามาระบาดในประเทศไทยได้อีก สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกคนจะมีส่วนช่วยกันได้คือ การป้องกันตนเอง ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในชุมชน ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการอยู่รวมกันในกลุ่มคนมากๆ เท่านี้ก็สามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้แล้ว
by : กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments