THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.บางปลาส่งเสริมชุมชน หนุนแยกขยะ-แปรรูป สร้างรายได้สู่ครัวเรือน

1815 Views

Loading

ก้าวสู่ปีที่ 3 แล้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้ชาวชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแยกขยะรีไซเคิลจากเดิมที่มุ่งเน้นการแยกขยะแล้วนำไปขาย แต่ล่าสุดได้ขยายผลต่อยอดลงไปสู่ภาคครัวเรือนด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกเป็นเท่าตัว

          นางเยาวรัตน์ คู่วิรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เปิดเผยถึงการดำเนินงานในกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลว่า เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้มาจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือน นอกจากนี้ยังเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปขยะรีไซเคิลมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 80 ครัวเรือน

          สำหรับวิธีการก็คือ ทาง อบต.จะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มารวมตัวกันนำขยะรีไซเคิลมาแปรรูป เช่น กลุ่มภูมิปัญญาวัฒนธรรม มีการรวมตัวกันเพื่อนำถุงผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มมาทำเป็นหมวก นำกล่องนมมาทำเป็นหมวกแก๊ป ซองกาแฟสำเร็จรูปและหลอดใช้แล้วมาทำเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย โดยทางกลุ่มมีต้นทุนค่าอุปกรณ์บางส่วนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ได้เป็นอย่างดี

 

           ทั้งนี้ กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ สามารถสร้างรายได้ และรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในท้องถิ่นและชุมชนอีกด้วย..

Comments

comments