THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี ปล่อยขบวน..Lion Go หน่วยม้าเร็วสำรวจผู้ยากไร้ ตกงาน ขาดแคลน..เพื่อจัดถุงยังชีพดูแลเร่งด่วน

1150 Views
         วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 13:00 น. ศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดกิจกรรม “Lion Go เด็กแว้นเป็นเด็ก work” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กๆ ที่ชื่นชอบการขับรถจักรยานยนต์มาร่วมเป็นจิตอาสาและมีโอกาสช่วยเหลือสังคม
222644
         วิธีการคือ ทางศูนย์ป้องกันโควิดภาคประชาชน จ.สิงห์บุรี ได้มอบภารกิจให้กลุ่ม Lion Goไปสำรวจในชุมชนหมู่บ้านของตัวเอง ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-2019 ประเภทผู้ยากไร้ ผู้ตกงาน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หลังจากนั้น ให้ส่งรายชื่อมายังที่ศูนย์ป้องกันโควิคฯ โดยทางศูนย์ฯ ก็จะจัดอาหาร เครื่องใช้ และสิ่งของจำเป็นและให้เด็กๆ ที่เป็นจิตอาสานำไปมอบให้กับคนในชุมชนที่ตนเองไปสำรวจมา
          การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวให้กำลังใจพร้อมทั้งปล่อยแถวทีมอาสาสมัคร Lion Go ณ อาคารศูนย์ OTOP ที่ทำการชั่วคราวของศูนย์ป้องกันโคลิดภาคประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
        สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรี ปรากฎว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อแต่อย่างใด โดยที่ผ่านมาทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างออกมาร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างเข้มแข็ง จนติด 1 ใน 9 จังหวัดของประเทศที่ปลอดเชื้อฯ มาได้อย่างเหนียวแน่น
222653

Comments

comments