ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ศบค.แจง เหตุผลทำไมยังไม่ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ทั้งที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย!!

761 Views
           นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงถึงสาเหตุที่ยังต้องคง พรก.ฉุกเฉินฯ เอาไว้ทั้งที่สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นคลี่คลายลงแล้วก็ตามว่า เพื่อความสะดวกในการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทu
          นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้าที่จะมีพรก.ฉุกเฉิน นั้น ประเทศไทยเรามี พรบ.ควบคุมโรคติดต่อเพียงอย่าวเดียว ทำให้การทำงานข้ามกระทรวงกันมีความยุ่งยากซับซ้อน การประชุมสั่งการจากกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งยังไม่ได้ประสิทธิภาพที่ดีพอ และไม่รวดเร็ว หลังจากที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินฯ เท่ากับมีการรวมกฎหมายต่างๆ มารวมเอาไว้กว่า 40 ฉบับ ทำให้เห็นการบูรณาการกันทุกฝ่าย ทั้งในเรื่องการคมนาคม การตรวจคนเข้าเมือง ทำให้สามารถยับยั้งการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว
249371
 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศบค.
         แม้กระทั่งเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนกันในช่วงแรก หลายฝ่ายต่างมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขจัดการให้เพียงพอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว แม้ประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตแต่ทางโรงงานเองก็มีสัญญาการผลิตที่ต้องส่งไปต่างประเทศตามที่ได้ลงนามไว้ ดังนั้นเมื่อมีการบรูณาการกฎหมายอื่นๆ เข้ามาทำให้หน้ากากอนามัยได้ถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุม เราจึงได้ใช้ในประเทศก่อน จะเห็นได้ว่าพรบ.โรคติดต่อไม่สามารถดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลด้วยตัวกฎหมายฉบับเดียว
             อย่างไรก็ตาม โรคนี้เป็นโรคที่เพิ่งเกิดขึ้น วิธีการจัดการในการจัดการควาบคุมโรคจะต้องมีการควบคุมคนให้ได้ จึงจำเป็นต้องใช้กลไกในการทำงานภาครัฐบูรณาการร่วมกันและให้อำนาจหน้าที่บุคลากรของทางรัฐได้เข้าไปควบคุมจัดการ ทั้งนี้ประชาชนและภาคเอกชนต้องให้ความร่วมมือจึงจะเห็นผลสำเร็จ

Comments

comments