THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดแนวคิดเทศบาลนครฯ นำสายไฟลงดิน..มุ่งสู่ปากน้ำ “เมืองไร้สาย”

1300 Views

Loading

 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการได้มีการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในหลายพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ซึ่งหนึ่งในจุดที่พัฒนาเมืองได้อย่างเด่นชัดก็คือเขตพื้นที่เทศบาลนครสมุทรปราการ หรือเมืองปากน้ำ ประตูสู่ประเทศไทย
          เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 7.332 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้มีการพัฒนาเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ เตรียมความพร้อมให้เมืองปากน้ำเป็นเมืองท่องเที่ยวในอนาคต และหนึ่งในนั้นคือโครงการเปลี่ยนสายไฟอากาศเป็นสายไฟใต้ดิน  โดยได้ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยผู้บริหารเทศบาลนครฯ ชุดที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งบรรจุให้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาเมืองปากน้ำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัย

 

          นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่า แนวคิดการนำสายไฟฟ้าและสายโทรคมนาคมอื่นๆ ลงใต้ดินนั้น ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ ในขณะนั้นเห็นว่ามีโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วิ่งผ่านในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการ เมื่อมีโครงการของ รฟม. ผ่านไปตรงไหนก็ตาม จะนำเอาสายไฟฟ้าลงใต้ตลอดแนว ส่งผลให้จุดที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านในเขตพื้นที่เทศบาลนครฯ ก็จะต้องนำสายไฟลงดินเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงกับมาตราที่ 38 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสิ่งปลูกสร้างอาคาร โรงเรียน ต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด ขุดหรือเจาะพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย หรือเกิดอุปสรรคต่อระบบขนส่งมวลชน

         “ทางคณะผู้บริหารชุดเก่าเห็นว่าการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ บ้านเมืองสวยงามไม่มีสายไฟห้อยระโยงระยางอีกต่อไป และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีสื่อต่างชาติถ่ายภาพสายไฟฟ้าที่พันกันยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบออกสู่สายตาชาวโลก ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ทางคณะผู้บริหารชุดเดิมจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงทำโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในเขตพื้นที่เทศบาลนครฯ ขึ้นนั่นเอง” นายวิมล กล่าว
         หลังจากนั้นเทศบาลนครฯ จึงได้ประชุมหารือกับทางการไฟฟ้านครหลวงเพื่อหาแนวทางในการนำสายไฟลงดินอย่างต่อเนื่อง กระทั่งในปี 2556 ทาง กฟน. เขตสมุทรปราการ ได้มีแผนที่ปรับปรุงแผนแม่บทโครงการสายไฟลงดินในเขตพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ปี 2557-2566 และได้ขอให้เทศบาลพิจารณาแนวถนนย่านธุรกิจที่ต้องการนำสายไฟลงใต้ดิน แต่ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ด้วยติดปัญญาเงื่อนไขของทางการไฟฟ้าฯ ในเรื่องเส้นทางที่จะนำสายไฟลงใต้ดินหลายประการ

         ขณะนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงได้ทำหนังสือมายังเทศบาลนครฯ เพื่อขอนุญาตให้ตัวแทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้ามาสำรวจสถานที่ เพื่อปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าจากสายอากาศเป็นสายไฟใต้ดิน ในบริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สุขุมวิทฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ ช่วงซอยแบริ่ง – สถานีบางปิ้ง และได้เชิญเทศบาลนครฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้เสนอรายชื่อถนนที่ต้องการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อบรรจุในแผนแม่บท ปี 2556 – 2566 แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1 ถนนศรีสมุทร-ถนนประโคนชัย-ถนนสายลวด ระยะทาง 2.943 กิโลเมตร 2.ถนนท้ายบ้าน ระยะทาง 1.724 กิโลเมตร และ 3 ถนนศรีสมุทร – ถนนด่านเก่า ระยะทาง 0.90 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 5.567 กิโลเมตร
         สำหรับจุดแรกที่จะนำสายไฟฟ้าลงดิน คือ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการและบริเวณโดยรอบ ซึ่งในขณะนี้ทางการไฟฟ้าได้ส่งเลขมิเตอร์ของหน่วยงานราชการในศาลากลางมาที่เทศบาลนครฯ เพื่อให้เทศบาลทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรอหนังสือตอบรับจากทุกหน่วยงาน โดยจะนำผลตอบรับที่ได้มาออกแบบและประเมินค่าใช้จ่ายในการนำสายไฟฟ้าลงดิน
          ด้านนางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จังหวัดสมุทรปราการเกิดการพัฒนาและก้าวสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ถนนสวยงามและประชาชนไม่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าอีกด้วย

         ปลัดเทศบาลฯ กล่าวปิดท้ายว่า เมื่อโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มความมั่นคงในระบบการจ่ายไฟ ลดอุบัติเหตุจากเสาไฟล้มและสายไฟขาดเมื่อประสบอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ อีกทั้งยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองปากน้ำและจังหวัดสมุทรปราการ ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า นครสมุทรปราการ เมืองสะอาด น่าอยู่และปลอดภัย

Comments

comments