ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ก.มหาดไทย สั่งทุกจังหวัดใช้แอพฯ ติดตามตัวผู้ป่วยโควิด-19 และ กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

809 Views
          หลังจากประเทศไทยได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนขณะนี้มีผู้ติดเชื้อแล้วมากกว่า 1,000 คน และ มีผู้เสียชีวิต จำนวน 5 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
186637
          ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้แอปพลิเคชันในการเฝ้าระวังติดตามบุคคลที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังติดตามบุคคลดังกล่าวตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน
186636
         ขณะเดียวกันยังกำชับนายอำเภอสั่งการไปยัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ประธานชุมชน สำหรับชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้ที่เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านและชุมชน ติดตั้ง AOT Arports Application ซึ่งหาก Application แจ้งเตือนการขาดหายหรือออกนอกพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับทันที

Comments

comments