THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ไทย-รามัญปทุมสืบสานธรรมเนียมมอญโบราณ

914 Views

Loading

 

         วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. จังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี และประชาชนชาวไทยเชื้อสายรามัญใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด คือ องค์เจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีดร.พินิจ บัญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธี

         นายไพรัตน์ จันทร์แบบ หนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามัญจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า พิธีดังกล่าวถือเป็นประเพณีมอญที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยคนมอญหรือชนชาติมอญเกิดขึ้นมาก่อนสมัยพุทธกาลจะนับถือผี เทวดา ซึ่งเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาคนมอญก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาทั้งพระพุทธศาสนาและผี จึงได้ปฏิบัติทั้ง 2 ทางสืบต่อเป็นพิธีดังกล่าว ซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นในช่วงหลังสงกรานต์จนถึงสิ้นเดือน 6 ตามจันทรคติไทย (ตามปฏิทินจันทรคติไทย เดือน 6 มักเริ่มในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม) เพื่อขอพรให้บรรพบุรุษคุ้มครองให้แคล้วคลาดและเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่ต่อไป

       สำหรับพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ชาวรามัญจะจัดขึ้นที่ศาลประจำหมู่บ้าน และที่บ้านตนเอง โดยจะมีเครื่องเซ่นไหว้ น้ำอบดอกไม้ ธูปเทียนเป็นเครื่องบวงสรวงสักการะ และมีการเพื่อสักการะและขอขมา โดยการสักการะนี้จะจัดขึ้นตามความสะดวกของผู้จัดพิธีแต่จะต้องไม่เกินเดือน 6 และจะไม่จัดพิธีในวันเสาร์กับวันพระ เนื่องจากชาวรามัญเชื่อว่าบรรพบุรุษจะถือศีลปฏิบัติธรรมในวันพระ ส่วนวันเสาร์ถือเป็นวันแข็งไม่เหมาะกับการทำพิธีนั่นเอง..

 

ภาพ : เพจ ข่าวสาร ปทุมธานี / ข้อมูล : ข่าวสาร ปทุมธานีและนายไพรัตน์ จันทร์แบบ

Comments

comments