ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ติดตามผลการปฎิบัติราชการใน จ.สิงห์บุรี

551 Views

Loading

 

           วันนี้ (27 เม.ย.61) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี พลเอกวิทยา จินตนานุรักษ์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการคณะที่ 1 เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฎิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติราชการ
        ทั้งนี้ ได้ติดตามเกี่ยวกับการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้รับการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในปีงบประมาณ 2560 และปี 2561 ได้แก่ ปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ปัญหาการกำจัดขยะ และ รวมทั้งโครงการสำคัญที่สามารถใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการได้ ซึ่งยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง
           จากนั้น พลเอก อาทร โลหิตกุล หัวหน้าส่วนบังคับบัญชาสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 อำเภอพรหมบุรี ตำบลบางน้ำเชียว จังหวัดสิงห์บุรี

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments