THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

นายก อบต.ประศุก สิงห์บุรี ห่วงลูกบ้าน เร่งสร้างเขื่อนกันตลิ่งเจ้าพระยา เฟส 2

2137 Views
          นายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับทีมข่าว THAI TIME ว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากระยะแรก หมู่ที่ 4 ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
224026
224021
          นายก อบต.ประศุก กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่ต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันปัญหาน้ำกัดเซาะทำให้ตลิ่งทรุดตัว เกิดการพังทลายของชั้นดิน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านประสบปัญหามากโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก จนเกรงจะเกิดอันตรายต่อประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะพื้นที่ตรงหมู่ที่ 5 นั้นเป็นส่วนบริเวณโค้งแม่น้ำช่วงน้ำขึ้นสูงและไหลแรงอาจเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะและเสี่ยงอันตรายเพราะอยู่ใกล้ชุมชน
224022
224027
          สำหรับโครงการระยะที่ 2 ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 40% โดยอยู่ในช่วงการตอกเสาเข็มตามแนวตลิ่ง และใส่กล่องหินเกเบี้ยน คาดปี 2564 จะแล้วเสร็จทั้งหมด เมื่อเรียบร้อยแล้วจะดำเนินโครงการระยะที่ 3 ซึ่ง อบต.ประศุก อยู่ระหว่างการขออนุเคราะห์งบประมาณไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments