THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เทศบาลตำบลทับมา ส่งเสริมความรู้บุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย

647 Views

Loading

 

           นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา จ.ระยอง กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเพื่อให้มีความรู้ เทคนิคการจัดชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวเพิ่มเติมว่า พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่มีความสำคัญที่สุด เทศบาลจึงจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาดารเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่สู่การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อตัวเด็กปฐมวัย

 

ภาพ/ข่าว : เทศบาลตำบลทับมา จังหวัด ระยอง

Comments

comments