ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

ป.ป.ช.สอบ อบจ.นนทบุรี ซื้อถุงยังชีพ 70 ล้าน นายกยันงบฯสูงเพราะซื้อของดี

1392 Views

ป.ป.ช. ลงตรวจสอบแล้ว หลังปรากฏข่าว อบจ.นนทบุรี ซื้อถุงยังชีพแจกประชาชน 70 ล้าน เยียวยาโควิด นายก ยันใช้ของดี-จัดซื้อถูกต้อง!!

          เพจ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรี แจ้งความคืบหน้ากรณีที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ “เรื่องการจัดซื้อสิ่งของแจกประชาชนในสถานการณ์โควิด – 19 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีการใช้งบประมาณไปกว่า 70 ล้านบาท” ข้อความโดยสรุปว่า
14853
14856
          เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ สังเกตการณ์ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อนำไปใช้ในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จากมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 ของ อบจ.นนทบุรี
          จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ สังเกตการณ์ พบว่า อบจ. นนทบุรี ได้มีการจัดซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อจัดใส่ถุงผ้าแจกจ่ายประชาชน จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 กล่อง น้ำมันพืช 2 ขวด ปลากระป๋อง 2 รายการ ผักกาดกระป๋อง 1 แพ็ค ข้าวสารหอมมะลิ 100% 1 ถุง
14860
14858
          โดยมี พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้นำตรวจสิ่งของที่ได้จัดซื้อมาและได้ชี้แจงว่าการจัดซื้อสินค้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ได้เน้นถึงคุณภาพของอาหาร ต้องดีมีคุณภาพ และเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนต้องใช้ นอกจากนี้ยังได้ยืนยันว่าการจัดซื้อถูกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้
          สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี ได้ทำการเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

Comments

comments