THAI TIME สิงห์บุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

1737 Views
          27 สิงหาคม 2563 เวลา16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
58781
58782
58783
          โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จ และได้พระราชทานชุดของเล่นแก่เด็กๆจากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ซึ่งดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรม แพทย์แผนไทย โดยโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไปร่วมปฏิบัติงาน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทันตกรรมและให้คำปรึกษาด้านต่างๆ
58784
58785
58786
58787
58788
58789
          นอกจากนี้ ยังโปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนด้วย
          ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย นำผู้เจ็บป่วยเฝ้า จำนวน 4 คน โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ และโปรดให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
S__16236737
S__16236738
S__16236740
S__16236741
S__16236744
S__16236746
          โอกาสนี้ พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมาย พอ.สว., และเข็มอักษรพระนามาภิไธย สว. แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.
          ในการนี้ทรงร่วมร้องเพลงเดือนเพ็ญและเพลงดวงแก้วในดวงใจ กับสมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งได้พระราชทานกำลังใจ แก่สมาชิกพอ.สว.ในการปฏิบัติหน้าที่ และฉายพระรูปร่วมกับสมาชิกพอ.สว.และหัวหน้าส่วนราชการที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จทุกคน

Comments

comments