ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

จ.ตาก เฝ้าระวังแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย หวั่นเชื้อโควิดจากยะไข่แพร่เข้าไทย!!

525 Views
          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัด เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวชายแดน ความว่า
          จากการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ที่รัฐยะไข่ ทราบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวัน คือวันที่ 23 สิงหาคม พบ 9 ราย วันที่ 14 สิงหาคม พบ 8 ราย วันที่ 25 สิงหาคม พบ 30 ราย วันที่ 26 สิงหาคม พบ 70 ราย และวันที่ 27 สิงหาคมพบอีก 12 ราย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
59145
59144
59143
          ดังนั้น เพื่อเฝ้าระวังผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้าน ทางจังหวัดตาก จึงขอให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนหรือมีช่องทางผ่านแดนธรรมชาติ ให้เฝ้าระวัง สอดส่อง ไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามา ทั้งนี้ให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ดำเนินตามคำสั่งดังกล่าวด้วยอีกทางหนึ่ง

Comments

comments