ข่าวทั่วไป

มท.ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่วประเทศ คุมแผนงบฯจัดเลือกตั้งท้องถิ่น เผื่อลากยาวถึงปี’64-65

950 Views

มท.ออกหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบฯ เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น วางแผนเผื่อลากยาวถึงปี 64-65 กำชับผู้ว่าฯ–นายอำเภอกำกับใกล้ชิด!!

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางในการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
          โดยมีเนื้อหาระบุว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตั้งงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งไว้ในงบประมาณประจำปี 2564 ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าตอบแทน โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่าย
          ในกรณีมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และงบประมาณประจำปี 2564 ออกใช้ไม่ทัน ให้ อปท.ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปก่อน แต่ถ้างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ให้โอนงบประมาณเหลือจ่ายหรือรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นมาใช้แทน
          ส่วนกรณีที่มีการจัดการเลือกตั้งคาบเกี่ยวระหว่างปีงบประมาณ 2564 และ 2565 ถ้างบประมาณไม่เพียงพอ ให้ อปท.ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง
          หรือกรณีถ้ามีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ 2565 ให้ อปท. ตั้งงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งไว้ในงบประมาณประจำปี 2565 หรือโอนงบประมาณเหลือจ่ายหรือรายการที่ยังไม่มีความจำเป็นมาใช้แทน
          ในกรณีที่ อปท.ไม่มีงบเพียงพอสำหรับการจัดการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทยอาจพิจารณาให้ใช้จ่ายจากเงินสะสม แต่ต้องแจ้งมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อน
          ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ยังได้กำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและนายอำเภอทุกพื้นที่ คอยกำกับดูแล อปท. ในการดำเนินการตั้งงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด

Comments

comments