THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

ใครพลาดลงทะเบียน 5,000 บาท มาทางนี้..พม. จ.สิงห์บุรี เปิดแจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท จากพิษโควิด-19

1747 Views
จากกรณีที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีเร่งด่วน จำนวน 2,000 บาท ต่อครอบครัว โดยใช้งบประมาณปกติและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือตามระเบียบ พร้อมจัดตั้งงบประมาณกลางและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เร่ร่อนไร้ที่อยู่อาศัยทั่วประเทศนั้น
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ประจำสำนักงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 28–29 เมษายน 2563 มีประชาชนติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวแล้วกว่า 40 ราย ทั้งโทรศัพท์เข้ามาลงทะเบียนและเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง
225905
          สำหรับขั้นตอนต่อไป จะนำข้อมูลมาพิจารณา พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ประสงค์ได้รับเงินสงเคราะห์แจ้งเรื่องไว้ หากการตรวจสอบพบว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ส่วนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จำนวน 5,000 บาท แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว
          อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้จำกัดอายุ แต่จะต้องได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อาทิ เด็ก เยาวชน คนไร้ที่พึ่ง ผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น โดยผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีสามารถแจ้งความประสงค์รับเงินช่วยเหลือผ่านหมายเลขสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือในเวลาราชการสามารถติดต่อได้ที่ 036-507-162

Comments

comments