ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

เสนอยกระดับ-เพิ่มอำนาจ ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ พัฒนาแอปฯ ร้องทุกข์ผ่านมือถือได้!!

676 Views

คณะอนุกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เสนอยกระดับศูนย์ดำรงธรรม ให้มีกฎหมายรองรับ เตรียมพัฒนาให้ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนได้

          ดร.ธีรเศรฐ พัฒน์วราพงษ์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการปกครองฯ เกี่ยวกับการยกระดับศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศว่า ที่ประชุมได้พิจารณาถึงบทบาท ภารกิจ และปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยพบว่าปัจจุบันมีกรอบภารกิจกว้างขวางมาก เฉพาะปีที่ผ่านมารับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมากถึง 4 ล้านเรื่องเศษ ซึ่งถือว่ามีปริมาณงานไม่น้อยเลย
15520
ดร.ธีรเศรฐ พัฒน์วราพงษ์ เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร
          แต่ปัญหามีอยู่ว่า ศูนย์ดำรงธรรมมีเฉพาะหน้าที่ ขณะที่อำนาจแทบไม่มีเลย เปรียบเสมือนยักษ์ที่ไม่มีกระบอง หมายความว่า มีหน้าที่รับงานหรือข้อร้องเรียนได้ แต่ตัวเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจเข้าไปดำเนินการ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ ดังนั้นอนุกรรมาธิการปกครองฯ จึงเห็นว่า ควรยกระดับศูนย์ดำรงธรรมด้วยการให้มี พรบ.รองรับเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น
          ดร.ธีรเศรฐกล่าวต่อไปว่า ข้อดีของการมี พรบ.รองรับก็คือ จะทำให้ศูนย์ดำรงธรรมมีอำนาจเบ็ดเสร็จในตัวของหน่วยงานเอง เช่น ที่ผ่านมาเข้าไปช่วยแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง แต่ถ้าเกิดกรณีชาวบ้านมีข้อพิพาทกับหน่วยงานภาครัฐ เดิมศูนย์ดำรงธรรมจะรับเรื่องร้องเรียนลักษณะนี้ไม่ได้ หากมีการปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการฯ ในอนาคตจะสามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น
15522
          อย่างไรก็ตามจะต้องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ว่าจะเห็นชอบตามข้อเสนอหรือไม่
          นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ จะมีการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ จากปัจจุบันที่มีเบอร์ฮอตไลน์ 1567 ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ประชาชนสามารถกรอกข้อร้องเรียนผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย
15521

Comments

comments