THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 กำชับกวดขันห้ามกักตุนสินค้า

1525 Views
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ และกำหนดแนวทางมาตรการในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนในพื้นที่
190911
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
          สืบเนื่องจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 ที่ระบุว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 สะสม 53 ราย โดยอยู่ระหว่างกำลังรักษา 41 ราย รักษาหาย 10 ราย และเสียชีวิต 2 ราย
          ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งให้สำรวจกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ทั้งในส่วนของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว รวมถึงผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรค COVID-19
190909
          ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นของด่านตรวจเพื่อดูแลประชาชน รวมถึงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจ และเจ้าหน้าที่ติดตามผู้ที่ต้องกักตนเอง ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลล้างมือ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
          นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กวดขันร้านค้าไม่ให้กักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเกินราคา
ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ

Comments

comments