THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

3 ท้องถิ่นลำพูน จับมือร่วมส่งเสริมประเพณีแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ

699 Views

Loading

          วันอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหนาม เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ทั้ง 3 ตำบล ร่วมขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ พร้อมเครื่องสักการะบูชา ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อถวายสักการะ และสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2561 (เดือนแปดเป็ง)โดยเริ่มตั้งขบวนบริเวณ หน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนเข้าสู่ประตูด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

         สำหรับน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ นอกจากจะใช้ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัยในเทศกาลแปดเป็งแล้ว ยังมีการใช้ในงานราชพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ปี พ.ศ.2453 ทางราชการจังหวัดลำพูนได้นำน้ำจากบ่อน้ำทิพย์เข้าร่วมพิธีสรงน้ำศักดิ์สิทธิ์
         ต่อมาในปี พ.ศ.2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ก็ได้ใช้น้ำทิพย์จากดอยขะม้อในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วย กระทั่งในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงสรงน้ำมุรธาภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี พ.ศ.2493 ทำพิธีเสกทำน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาเจดีย์สถานและพระราชอารามต่าง ๆ ในราชอาณาจักร จำนวน 178 แห่ง

         น้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ยังถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 7 แห่งที่ได้มาจากแม่น้ำและแหล่งน้ำสำคัญและเป็นสิริมงคลของประเทศ เพื่อนำมาทำน้ำพุทธมนต์ ณ มหาเจดีย์สถานอันเป็นมหานครโบราณ 7 แห่ง ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าราบ น้ำจากทะเลแก้ว จ.พิษณุโลก น้ำโชคชมภู บ่อแก้ว บ่อทอง สวรรคโลก น้ำจากแม่น้ำนครไชยศรี จ.นครปฐม น้ำจากบ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาชัย บ่อวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช น้ำจากบ่อวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม และน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ จ.ลำพูน

 

ภาพ/ข่าว : เทศบาลตำบลต้นธง

ข้อมูล : เชียงใหม่นิวส์

Comments

comments