THAI TIME สมุทรปราการ, ข่าวปัจจุบัน

เทศบาลตำบลด่านสำโรง สมุทรปราการนำร่อง มอบเงินเยียวยาโควิด ครอบครัวละ 1,000 บาท

1880 Views
          นายนพคุณ ดิลกภากรณ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลด่านสำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ เห็นควรให้มีการนำเงินสะสมออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ครอบครัวละ 1,000 บาท
           นายนพคุณ กล่าวต่อไปว่า สาเหตุที่ไม่มอบเป็นถุงยังชีพเนื่องจากเกรงว่าสิ่งของที่มอบให้จะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน จึงได้มอบเป็นเงินสดเพื่อให้ประชาชนนำไปบริหารจัดการในครัวเรือนกันเอง
          ปัจจุบันประชาชนที่มีบ้านเลขที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ จำนวน 25,000 หลังคาเรือน จะได้รับเงินเยียวยา 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ จึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลด่านสำโรง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ประธานชุมชนทุกแห่ง
226396
           หลังจากกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสาร ไปยังผู้นำชุมชน หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงนามรับรอง และส่งให้เทศบาลฯ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยทางเทศบาลฯ จะรวบรวมนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรอง ถ้าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็จะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้
          สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลด่านสำโรง หมายเลขโทรศัพท์ 02-759-2770-5 ต่อ 703 – 704 (ในวันและเวลาราชการ)
226397
BY : ทานตะวัน เฉิดฉาย

Comments

comments