ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แจงเหตุผลข้อมูลโควิด-19 รายวัน ไม่ตรงกับส่วนกลาง

1265 Views
         จากกรณีกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันภายในจังหวัด ซึ่งไม่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมาเป็นเวลากว่า 15 วันแล้ว แต่กลับมีข้อมูลขัดแย้งจากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) ที่ระบุว่า จังหวัดสมุทรปราการพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชนชาวสมุทรปราการเป็นอย่างมากนั้น
          เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้อธิบายให้ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสมุทรปราการฟังว่า ตัวเลขของทาง ศบค. หรือส่วนกลางรายงานนั้นเป็นยอดที่รวมผู้ที่เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ และนับรวมผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากพื้นที่อื่น ที่ส่งมารักษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเอาไว้ด้วย
226678
226677
          ทำให้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรปราการที่มาจาก ศบค. มีจำนวนแตกต่างจากที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ ได้รายงาน เพราะทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ จะจัดทำรายงานเฉพาะผู้ป่วยยืนยันที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น
          สำหรับจังหวัดสมุทรปราการที่ยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่พบผู้ป่วยใน 7 วันมาโดยตลอดนั้น ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการอย่าได้ตื่นตระหนก เพราะจังหวัดสมุทรปราการยังมีการรับผู้ป่วยจากพื้นที่อื่น ส่งมารักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดสมุทรปราการอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้มียอดผู้ป่วยเพิ่มเติมที่ปรากฏในรายงานของส่วนกลาง

Comments

comments