ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

สธ.ออกโรงแจง แนวทางปฏิบัติของกิจการด้านสุขภาพและความงาม

721 Views
          วันนี้ (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ) หลังจากจบการแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวัน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แนะแนวทางเตรียมความพร้อมในการเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่กำลังจะเปิดดำเนินการในการผ่อนปรนระยะที่ 3
253200
ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
          สำหรับสถานประกอบเพื่อสุขภาพในประเทศไทยนั้น มีอยู่ประมาณ 10,500 กิจการ ซึ่งจะประกอบไปด้วย นวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ และ นวดเพื่อเสริมความงาม โดยทางร้านจะต้องมีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับพนักงานตอนรับขณะซักถามประวัติหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ทางร้านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ พร้อมทั้งต้องรักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
253201
          ในส่วนของการจัดสถานที่ ผู้ประกอบจะต้องมีการจัดการระบายอากาศภายในร้านเป็นอย่างดี มีการจัดเก้าอี้นวดให้มีระยะห่าง 1.5 เมตร หากเป็นบริการการนวดที่ต้องใช้เตียงต้องเป็น 1 คนต่อห้อง หากเป็นห้องรวม ต้องใช้ฉากกันเป็นสัดส่วน ในส่วนของการจัดเก็บผ้าและอุปกรณ์ของผู้ให้บริการให้มิดชิด พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการชำระเงินที่ปลอดภัย เช่น Online Payment
253202
          ขณะที่การปฏิบัติตัวของผู้ให้บริการ จะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัย และ face shied ทุกครั้งที่ให้บริการ เปลี่ยนชุดและล้างมือทุกครั้งที่ให้บริการ แยกของใช้ส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการพูดคุยขณะปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสังเกตุตัวเองและผู้รับบริการว่ามีอาการความเสี่ยงถึงการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่
253203
          การทำความสะอาดจะต้องมีการทำความสะอาดบริเวณที่มีผู้ใช้ร่วมกันทุก 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดห้องน้ำ และห้องอาบน้ำทุกครั้งที่มีการใช้ หากเป็นห้องสุขารวมต้องมีการทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง การเก็บอุปกรณ์ทั้ง ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ให้ม้วนออกจากตนเอง ห้ามสะบัดผ้า เพราะทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย รวมถึงมีการเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
253204
          ทั้งนี้ ทุกร้านที่จะเปิดบริการต้องมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ https://spa.hss.moph.go.th/self/ โดยจะมีการประเมินและตรวจสอบมาตรการการป้องโรคของแต่ละร้านหากผ่านการประเมิณทางร้านจะได้รับ e-Certificate เพื่อยืนยัน นอกจากนี้ยังต้อมีการลงทะเบียนสถานประกอบการกับทาง application “ไทยชนะ” เพื่อให้ลูกค้าได้เช็คอิน-เอาท์ และประเมินการบริการอีกด้วย

Comments

comments