ข่าวทั่วไป, ข่าวปัจจุบัน

คืบหน้า! พิจารณารับต่างชาติเข้าประเทศได้ ไม่ต้องรอเฟส 6

240 Views
         วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) หรือ ศบค.ชี้แจงรายละเอียดความชัดเจนประเด็นการอนุญาตให้ชาวต่างชาติ 4 กลุ่มเดินทางเข้าประเทศ
38075
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
         นพ.ทวีศิลป์เปิดเผยว่า ได้มีการพิจารณาจาก ศบค.ชุดใหญ่ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม โดยมีมติให้อนุมัติได้เป็นรายกิจกรรมกิจการไป หากเห็นว่ามีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะความพร้อมของสถานที่ ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ ถ้าทุกภาคส่วนพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนว่าต้องเริ่มเมื่อไร 
          สำหรับกลุ่มที่มีการร้องขอจากกระทรวงต่างๆ เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ หรือนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง หรือถือบัตรอีลีท การ์ด ก็จะพิจารณาโดยใช้มาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน

Comments

comments