THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวปัจจุบัน

สิงห์บุรี เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

1009 Views
         วันนี้ 31 กรกฎาคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียนและจิตอาสาจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมงาน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
38251
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
38247
         กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้งาน “สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และทำความสะอาดบริเวณถนน เพื่อให้ดูสะอาดและสวยงาม
38250
38249
          โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ คร่อมถนนเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี ทั้งขาไปและขากลับ บริเวณหนองหม้อแกง ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (อบจ.) ซึ่งจุดก่อสร้างดังกล่าวนอกจากจะเป็นเสมือนประตูสู่เมืองสิงห์บุรีแล้ว ยังจะทำให้บริเวณหนองหม้อแกง มีความสวยงาม เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป
38248
38246
38252
by:กชกร พวยไพบูลย์ ผู้สื่อข่าวTHAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments