Singburi ดีจัง

พาชม..สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ “อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์” สิงห์บุรี

1605 Views

Loading

          เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยไป..อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี สร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี
          บรรยากาศร่มรื่นมาก เมื่อเดินทางมาถึงจะพบกับปลายี่สกจำลองขนาดใหญ่และสวนหย่อมริมน้ำสวยงาม มีลมพัดโชยตลอดเวลา สดชื่น เย็นสบาย มีสะพานจุดชมวิวของลำแม่ลา มองเห็นไกลจนสุดเวิ้งน้ำ
           “แม่ลา”เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งที่ไหลผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.อินทร์บุรี อ.บางระจัน แม่ลาเป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลาจึงทำให้ปลาในลำน้ำนี้มีรสชาติดี อร่อย เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลาซึ่งเป็นอาหารและของฝากที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี
           ปัจจุบันปลาช่อนแม่ลาหายากขึ้น ทางราชการจึงพยายามหาทางอนุรักษ์ปลาเหล่านี้ไว้ โดยขุดลอกลำน้ำ เพาะขยายพันธุ์ปลาและสร้างอาคารแม่ลามหาราชานุสรณ์ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำลาเพื่อให้มีทัศนียภาพสวยงาม และจัดเป็นสวนธรรมชาติเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนผู้เข้ามาเยี่ยมชม
           แต่น่าเสียดายที่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ ทำให้มีประชาชนแวะมาเที่ยวชมน้อย ไม่คึกคักเท่าที่ควร..!!!

การเดินทาง : จากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ 9 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปบ้านเชิงกลัด เข้าไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

Comments

comments