ข่าวทั่วไป

เปิดแนวคิด..แก้ปัญหาน้ำท่วม อบจ.พิจารณาลอกคลองทั้งจังหวัด

647 Views

Loading

สืบเนื่องจากสภาพปัญหาเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ที่สมุทรปราการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมผิวจราจรหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณถนนอ่อนนุช-เทพราช ช่วง ก.ม.ที่ 16-17 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ระดับน้ำสูงถึง 50 เซนติเมตร รถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ ขณะที่อีกหลายพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและทะเลอ่าวไทยต้องเผชิญกับภาวะน้ำทะเลหนุน ซึ่งหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาคือการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว ผ่านคูคลองสายต่างๆ
          จากข้อมูลการสำรวจพบว่า คูคลองหลายสายประสบปัญหาตื้นเขิน มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการจึงจัดทำโครงการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อขุดลอกคูคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาและแก้ไขน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน และยังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรให้กับประชาชนได้อีกด้วย
         นายพูลทวี ศิวะพิรุฬห์เทพ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ เผยว่า ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 โครงการขุดลองคลองทั้ง 15 แห่ง จะเริ่มดำเนินการอนาคต เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวสมุทรปราการอีกด้วย
         “ยกตัวอย่างเช่น คลองสำโรง เป็นคลองที่มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และยังติดกับวัดบางพลีใหญ่ใน ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญอย่างประเพณีรับบัวเป็นประจำทุกปี หากคลองสำโรงเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่งจะส่งผลทั้งด้านความเป็นอยู่ของประชาชน และกระทบไปถึงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วย” ปลัด อบจ.สมุทรปราการกล่าว
           แนวคิดการขุดลอกคลองถือเป็นอีกภารกิจใหญ่ของ อบจ.สมุทรปราการ ที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันได้รับความลำบากเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลไปถึงคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และภาคการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรท้องถิ่นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว..

Comments

comments