Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี

มาทำความรู้จัก..ประเพณียายดอกไม้ วัดจินดามณี : มรดกล้ำค่าของชาวลาวเวียง บ้านแป้ง

1603 Views

Loading

          ทุกวันเข้าพรรษา ที่วัดจินดามณี ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จะจัดพิธียายดอกไม้(ตักบาตรดอกไม้) ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวชุมชนในตำบลบ้านแป้ง ถือปฏิบัติกันมานับร้อยปี โดยชาวบ้านจะพร้อมใจกันนำข้าวตอก ดอกไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นกำใส่บาตรพระ เพื่อใช้เข้าอุโบสถถวายเป็นพุทธบูชา
         ส่วนสาเหตุที่ชาวบ้านแป้งยังคงสืบทอดประเพณียายดอกไม้ เนื่องมาจาก รากเง้าเดิมของชาวบ้านแป้งเป็นชาวลาวเวียง(เวียงจันทน์) ที่ตำนานระบุว่าเคลื่อนย้ายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยได้มาตั้งบ้านเรือนใกล้เคียงกันใน 3 หมู่บ้าน คือบ้านสามหาวหรือบ้านสลักหิน , บ้านสามหมื่น และบ้านฉางปูน

           หลังจากตั้งหลักแหล่งได้มั่นคงแล้ว ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาจำนวน 4 วัด วัดคู , วัดกลางธนรินทร์ , วัดจินดามณี และวัดพุทธาราม โดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของตนไว้อย่างเหนียวแน่นมาจนถึงทุกวันนี้..

Comments

comments