Singburi ดีจัง

สรุป-แยกประเด็น ข้อร้องเรียนชาวบ้านในชุมชนตลาดเก่าปากบาง กรณีการทำโครงหลังคาเหล็ก..สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัย !?

1328 Views

Loading

 

            จากกรณีการนำเสนอข่าวของเครือสำนักข่าว T-news และอีกหลายสำนักฯ รวมไปถึง facebook ของ “พิราบขาว สิงห์บุรี” ความว่า..
            ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนมาจากชาวบ้าน ม.1 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณตลาดปากบางที่มีอายุกว่า 150 ปี ว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก จึงเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบว่า ที่ตลาดเก่าปากบาง สิงห์บุรี ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่มีอายุกว่า 150 ปี โดยเอกลักษณ์เด่นของบ้านเรือนในชุมชนนั้นคือมีลักษณะเป็นห้องแถวไม้โบราณนับ 100 หลังคาเรือน แบ่งแยกเป็นซอยโดยมีร้านค้าเก่าแก่ที่ยังมีอาชีพค้าขาย โดยจังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ตลาดปากบางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

             แต่ในปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตร กิจกรรมพัฒนาตลาดปากบางเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 248/2560 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,400,000 บาท..
ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในประเด็นปัญหาของชาวบ้าน กองบรรณาธิการ จึงขอนำข้อร้องเรียนที่สร้างความเดือดร้อนมานำเสนออีกครั้ง..โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีอำนาจและหน้าที่ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว ได้พิจารณา-รับฟัง-ทบทวน-ปรับปรุงแก้ไข..ได้ตรงตามประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน..ตามความเหมาะสมต่อไป⁉️ (ดังรายละเอียด..ตามภาพประกอบ)

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ  สำนักข่าว THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments