THAI TIME สมุทรปราการ

ต้นแบบเยาวชนคนเก่ง อัจฉริยะ..ด้านดนตรีไทย

979 Views

Loading

ความใฝ่รู้และความพยายาม นำไปสู่ความสำเร็จ จนได้ถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีไทย นายภาณุพันธ์ อาจวิชัย หรือแม็ค นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษมสุวรรณ) นักเรียนต้นแบบการสืบสานอนุรักษ์ ดนตรีไทยและการขับร้อง ที่มีความฝันอยากจะเป็นครูสอนดนตรีไทย

          นางสาวขวัญหทัย นาวาดิษฐ์ อาจารย์สอนวิชาดนตรีไทย บอกว่า เริ่มเห็นแววน้องแม็คด้านดนตรีไทยมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เริ่มจากการเคาะจังหวะ น้องสามารถทำได้ดีและมีพัฒนาการที่ไว ใส่ใจในการเรียน และเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ จึงให้ลองเล่นเครื่องดนตรีชนิดแรก คือซออู้ น้องแม็คสามารถจับจังหวะโน้ตได้เร็ว ทำให้มีพัฒนาการในการร้องเพลงควบคู่ไปด้วย จึงให้เริ่มฝึกร้องเพลงไทยเดิม หลังจากนั้นได้ส่งเข้าประกวดจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองมาได้ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1

         น้องแม็คมุ่งมั่นและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และเข้าประกวดแข่งขันทั้งเล่นดนตรีไทยและการขับร้อง จนชนะการประกวดรายการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือระดับชาติ  สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้หลากหลาย อาทิ  ระนาดเอก ซออู้ ซอด้วง ขิม ขลุ่ย กลองแขก ฆ้องวงใหญ่ โทนรำมะนา และยังสามารถขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยเดิม เพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงลูกกรุงได้อย่างไพเราะ เมื่ออยู่ที่โรงเรียนเวลาว่างก็มักจะช่วยอาจารย์สอนดนตรีให้กับรุ่นน้องด้วย

          ทางด้าน นายสุบิน ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีนโยบายให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมทุกๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี หรือกีฬา โรงเรียนยินดีสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่..

Comments

comments