ข่าวทั่วไป

เปิดแผนปรับปรุงที่ดิน 150 ไร่ สร้างสนามกีฬาประจำจังหวัด

4338 Views

Loading

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า จังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีสนามกีฬาประจำจังหวัดที่ได้มาตรฐาน สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาได้และผู้เข้าชมได้เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญต้องสามารถจัดการแข่งขันได้หลายประเภท  ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ..
          ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (อบจ.) มีโครงการที่จะปรับปรุงที่ดินราชพัสดุ กรมธนารักษ์ จำนวน 150 ไร่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี ให้เป็นสนามกีฬาประจำจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา อบจ.ได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างสำนักงาน สนามฟุตบอลและสระว่ายน้ำ พร้อมกับอนุมัติงบประมาณเพื่อถมดินและปรับพื้นที่พร้อมคันกั้นน้ำ เตรียมรองรับการก่อสร้างสนามและอาคารในอนาคตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
         ล่าสุดปีงบประมาณ 2562 อบจ.สมุทรปราการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 620 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์กีฬาประจำจังหวัดเฟสแรก ได้แก่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สูง 2 ชั้น อาคารสโมสร อาคารเก็บของ ห้องน้ำ ลานจดรถ รั้ว ระบบบำบัดน้ำเสีย สนามกีฬากลางแจ้ง ระบบไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์  และอื่นๆ
        หลังจากนั้นจะทยอยก่อสร้างเฟสต่อๆ ไป จนกว่าจะเต็มโครงการในปีงบประมาณถัดไป โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นศูนย์กีฬาประจำจังหวัดที่ได้มาตรฐาน สามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 35,000 คน เพื่อรองรับการแข่งขันระดับชาติได้

Comments

comments