Singburi ดีจัง, THAI TIME สิงห์บุรี, ข่าวทั่วไป

ชวนคิด..สิงห์บุรีจะพัฒนาไปทางไหน

792 Views

Loading

 

          เมื่อวาน (7 ก.ค.) Admin ได้รับเชิญให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประชุมสาขาของพรรคการเมืองแห่งหนึ่ง เพื่อระดมความคิดเห็นจากมวลสมาชิก ในหัวข้อ..ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดส่งให้พรรคพิจารณาต่อไป..
  •  บังเอิญเข้าไปร่วมฟังในช่วงปลายๆ แต่ก็ถือว่าได้เห็นวิธีคิดและมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่าน ตลอดจนวิธีการทำงานของทางพรรคได้เป็นอย่างดี
  • ประเด็นในการหารือ ที่พอจะจับใจความได้ก็คือ เราจะพัฒนาสิงห์บุรีอย่างไรให้ก้าวหน้า เป็นเมืองหลัก ไม่ใช่เมืองรอง หรือเมืองผ่าน เหมือนทุกวันนี้ !?
  • แม้จะยังไร้ข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกของการ กระตุกต่อมความคิด ให้คนท้องถิ่นธรรมดาๆ อย่างเราๆ ท่านๆ ได้หันมาทบทวน บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาว่า มันใช่ในสิ่งที่ชาวสิงห์บุรีต้องการหรือไม่ ถ้าไม่ใช่..แล้วอะไรล่ะที่พวกเราต้องการ
  • ในทรรศนะส่วนตัว Admin มองว่า..อย่าคิดไกลจนเกินความเป็นจริง เพราะสิ่งที่หลายคนพยายามนำเสนอ มันยังห่างจากวิถีชีวิตของคนบ้านเรา ห่างจนรู้สึกได้ว่าเป็นนโยบายที่ จับต้องไม่ถึง
  •  พบกันครึ่งทางได้ไหม..เอาแค่ ส่งเสริมในสิ่งที่คนสิงห์บุรีมีและเป็นอยู่แล้ว..ให้สามารถผลิดอกออกผลจนสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพานโยบาย ประชานิยม
  •  สิงห์บุรีเป็นเมืองเกษตรกรรม..ทำอย่างไรให้พวกเขายืนอยู่ได้ในสิ่งที่เป็นอยู่ ด้วยการเข้าไปเติมเต็มสิ่งที่เขาขาด นั่นก็คือ การตลาด และ องค์ความรู้..ทางด้านการผลิต-แปรรูป-เทคโนโลยี-การสร้างมูลค่าเพิ่ม..รวมไปถึงการต่อยอดสินค้าที่ชาวบ้านมีอยู่ ให้สามารถจำหน่ายในวงกว้างได้ ไม่ใช่มัวคิดแต่จะขายให้คนสิงห์บุรีด้วยกันเอง..!?
  •  ดีใจครับ..ที่มีวงเสวนาแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเรา และถือเป็นก้าวแรก ก้าวใหม่ และถ้าทำได้จริง..จะเป็นก้าวแห่งอนาคต ของคนสิงห์บุรีเลยทีเดียว

BY : กองบรรณาธิการ แฟนเพจ Singburi Review ในเครือ THAI TIME  [ www.thaitimeonline.com ]

Comments

comments